Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vymenovanie volebnej komisie doplňujúcich volieb do senátov konaných v roku 2016

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Akademického senátu TU menujem volebnú komisiu pre doplňujúce voľby členov AS PdF TU a AS TU v Trnave v dňoch 11. – 13. 10. 2016, v zložení:

 

Predseda komisie: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Členovia komisie: Mgr. art. Štefan Blažo, PhD.
  PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
  Mgr. Lucia Kováčová
  Mgr. Terézia Katrincová

 

V Trnave dňa 14. 9. 2016 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU