Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 11. 2016, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Akademický senát 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Voľby do študentskej rady vysokých škôl

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať

 

v dňoch 22. – 24. novembra 2016

 

v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Voľby sa budú realizovať v jednom volebnom obvode na celej univerzite v troch volebných okrskoch:

  • v utorok 22. novembra 2016 v budove TF TU v Bratislave na Kostolnej ulici – študenti Teologickej fakulty TU
  • v stredu 23. novembra 2016 v budove PdF TU na Priemyselnej ulici – študenti Pedagogickej fakulty TU,
  • vo štvrtok 24. novembra 2016 v budove TU na Hornopotočnej ulici – študenti Filozofickej, Právnickej fakulty TU a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU.

Návrhy kandidátov možno podávať na návrhových lístkoch do schránok umiestnených na dekanátoch jednotlivých fakúlt do 12.00 hod. dňa 18. novembra 2016. Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce. Oprávneným voličom a/alebo kandidátom je každý študent Trnavskej univerzity v Trnave zapísaný na štúdium (študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i externej forme).

Kandidovať do ŠRVŠ za TU môžu len študenti zapísaní v zozname študentov, ktorí sú členmi akademickej obce TU, a dali písomný súhlas s návrhom na svoju kandidatúru. Voliť sa budú traja študenti za celú Trnavskú univerzitu.

 

Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:

Predseda:

Ľubomír Šottník – Filozofická fakulta TU

 

Členovia:

Bc. Jozef Smolinský – Pedagogická fakulta TU

Barbora Bilková – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU

Bc. Martin Takács – Teologická fakulta TU

Bc. Petra Lukáčiková – Právnická fakulta TU

 

Dňa 18. novembra 2016 predsedníčka AS TU zverejní mená kandidátov na úradnej výveske TU.

Dňa 25. novembra 2016 volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske TU.

 

V Trnave, 11. november 2016 prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., 
v. r. predsedníčka AS TU