Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 4. 2019, pred tromi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF TU voľbu kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na deň 29. 5. 2019.

Voľbe bude predchádzať zasadnutie akademickej obce 29. 5. 2019 (aula PdF TU, začiatok o 10.00 h). V zmysle schváleného harmonogramu sa voľba uskutoční 29. 5. 2019 v zasadačke dekana Pedagogickej fakulty TU (predpokladaný začiatok o 11.00 h).

Trnava 29. 4. 2019 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
predseda AS PdF TU