Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 9. 2020, predminulý rok, aktualizované: 29. 9. 2020, predminulý rok

 

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 30. 9. 2020 – 5. 10. 2020 od 12:00 h do 14:00 h.

Členovia študentskej časti akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 12:00 h do 14:00 h.

 

Vzor návrhu na kandidáta

Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………
Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).
Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/-á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 12. – 13. 10. 2020.
  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 6. 10. 2020.

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

  • 12. 10. 2020; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty,
  • 13. 10. 2020; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty.

 

Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
predseda volebnej komisie