Skip to main content

APVV

Projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja: „Nové triedy integrálnych grafov,“ doc. RNDr. Pavel Híc (vedúci projektu), obdobie riešenia: 2010 – 2011.

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch APVV riešených členmi katedry.