Skip to main content

Ďalšie aktivity

Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa všetci členovia úspešne zapájajú do akcií podporujúcich mimoškolské a neformálne vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, ku ktorým patrí napríklad aktívna účasť na príprave a realizácii krajských a celoslovenského kola matematickej olympiády v kategóriách A – C, Z9.

Členovia sa zapájajú do krajského a celoslovenského kola olympiády z informatiky v kategóriách A – B. Na KMaI sa nachádza sídlo Krajskej komisie Matematickej olympiády v kraji Trnava. Pracoviská tiež organizujú konferencie a semináre pre učiteľov matematiky a informatiky.