Skip to main content

KEGA

Grantové projekty KEGA

KEGA č. 3/0034/02 „Inovácia modelu vzdelávania učiteľov ZŠ na PdF TU integrovaním moderných vzdelávacích technológií v kontexte modelu vzdelávania krajín Európskej Únie,“ obdobie riešenia: 2002 – 2004.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.; doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.; Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; PaedDr. Milan Pokorný; PaedDr. Veronika Gabaľová; Ing. Roman Horváth; Ing. Katarína Školková.

 

KEGA č. 3/3028/05 „Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom,“ obdobie riešenia: 2005 – 2007.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.; Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; PaedDr. Veronika Gabaľová; PaedDr. Milan Pokorný; Ing. Katarína Školková; Ing. Roman Horváth.

 

KEGA 119­‑005TVU­‑4/2010 „Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole“ (zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.), obdobie riešenia: 2010 – 2011.

Riešitelia: PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. (vedúci projektu); Ing. Katarína Pribilová, PhD.; Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.; Mgr. Ing. Roman Horváth.

 

Štátny program výskumu a vývoja: „Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní,“ PdF TU spoluriešiteľ, obdobie riešenia: 2003 – 2005.

Spoluriešitelia za PdF TU: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (gestor projektu); PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Školková; Ing. Roman Horváth; PaedDr. Veronika Gabaľová.

KEGA 3/2244/04 „Aktualizácia základných pedagogických dokumentov z matematiky pre 1. stupeň základných škôl v súlade s Miléniom a tvorba nových učebníc pre 1. ročník ZŠ“ (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.), obdobie riešenia 2004 – 2006.

KEGA 3/4120/06 „Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus“ (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.), obdobie riešenia 2006 – 2008.

KEGA 3/4149/06 „Tvorba elektronických kurzov z matematiky“ (zodpovedný riešiteľ 1. spolupracujúceho pracoviska.: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.), obdobie riešenia 2006 – 2008.

KEGA 3/7263/09 „E‑learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematiky,“ doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (vedúci projektu), obdobie riešenia: 2009 – 2011.

KEGA 175­‑006 TVU­‑4/2010 „Vieš, čo vieš?“ doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (vedúca projektu), obdobie riešenia: 2010 – 2012.

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch KEGA riešených členmi katedry.