Skočiť na hlavný obsah
Jana Fančovičová
02. 03. 2024

Pracovné stretnutie RCPU Senica a Skalica

Úvodný obrázok.

V stredu, 28. februára 2024, sa v dopoludňajších hodinách vo veľkej sále Mestského úradu v Skalici uskutočnilo prvé pracovné stretnutie riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľa vybraných škôl, zástupcov KP NIVaM Trnava a zástupcov RCPU Skalica a Senica.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia desiatich základných škôl, ktoré boli vybrané na postupné zavádzanie nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) od 1. 9. 2024 v okrese Senica a Skalica.

Na stretnutí boli v príjemnej atmosfére prerokované špecifiká podpory zo strany RCPU a NIVAM pre školy, harmonogram spolupráce vrátane činností, ktoré budú realizované do júna 2024.

Ilustračný obrázok.

Obrázok z udalosti.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Blok sponzorov.