Skočiť na hlavný obsah
Štefánia Vyskočová
20. 04. 2023

O slovenskom jazyku v komunikácii nepočujúcich v najčítanejšom denníku s J. Cehlárikom

Mgr. Jaroslav Cehlárik patrí medzi expertov v slovenskom posunkovom jazyku, je riaditeľom Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (známej pod skratkou TASPO) a jedným z pedagógov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Študenti majú možnosť stretnúť sa s ním v unikátnom študijnom programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Ide o profesijne orientovaný program, vďaka ktorému naša univerzita ako jediná na Slovensku zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie budúcim profesionálnym tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. J. Cehlárik ako jeden z nepočujúcich reflektuje reálnu situáciu a problémy, s ktorými sa členovia tejto komunity na Slovensku denne stretávajú. Potvrdil to aj v rozhovore pre denník Nový čas, v ktorom ozrejmil univerzálne, ale aj špecifické aspekty života ľudí, ktorí sa narodili ako nepočujúci alebo stratili sluch počas života.

Čitateľom priblížil tlmočnícku prax: ako tlmočníci postupujú pri posunkovaní nových a neznámych termínov, čo nazývame medzinárodným posunkovým systémom či ktoré špecifiká kultúry nepočujúcich by dobrý tlmočník, ale aj každý z nás mal poznať. Kolega upozornil na problém sťaženosti učenia sa slovenčiny u nepočujúcich detí, ktoré dnes na Slovensku nemajú zabezpečené bilingválne vzdelávanie, teda súbežne v slovenskom aj v slovenskom posunkovom jazyku. Ďalším problémom, ktorý na Slovensku vníma, je akútny nedostatok profesionálnych tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. V závere článok sumarizuje praktické rady, ako postupovať pri komunikácii s nepočujúcimi, a tlmočníčka Barbara Randušková prezradí, prečo vídať tlmočníkov hlavne v tmavom oblečení.

J. Cehlárik aj týmto rozhovorom približuje komunitu nepočujúcich a potvrdzuje potrebu nových a kvalitných tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. Celý rozhovor si môžete prečítať aj v článku na tomto odkaze.

J. Cehlárik