TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra školskej pedagogiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 30. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Michaela Minárechová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry Mgr. Michaela Minárechová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa a gestorka baka­lár­skych… Mgr. Michaela Minárechová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Študijná poradkyňa a gestorka magis­ter­ských… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 615 569 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Mgr. Dana Masaryková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Michaela Minárechová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
Mgr. Peter Guľas, PhD. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Mgr. Bc. Ján Kuchár adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Daniel Stanek, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Irina Školníková 625 558 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
PaedDr. Mária Kondelčíková adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
Mgr. Simona Andraščiková adresa elektronickej pošty
Mgr. Michaela Bartušová adresa elektronickej pošty
Mgr. Kamila Peťková adresa elektronickej pošty