TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty
Zástupca vedúceho katedry PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Andrea Doková 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijný poradca PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty
Katedrový správ­ca systému MAIS PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 323 522 adresa elektronickej pošty
adresa elektronickej pošty
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 521 541 adresa elektronickej pošty
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. 532 561 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
PaedDr. Mária Beláková, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty
Mgr. Tamara Janecová, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. 525 543 adresa elektronickej pošty
Mgr. Kristína Pavlovičová, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty
Mgr. Radoslav Raffaj, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 533 577 adresa elektronickej pošty