Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 1. 2013, pred niekoľkými rokmi

Informácie o priebehu inauguračného konania prof. PhDr. Ivana Lukšíka, CSc. – dátum získania dekrétu: 26. 11. 2013.