Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 4. 2016, pred piatimi rokmi

Minulý týždeň vyšiel článok v časopise PNAS (impact factor 9,76) – ktorý je jedným z najprestížnejších vedeckých časopisov na svete – na ktorom za SR participovali aj naši dvaja kolegovia, docent Pavol Prokop a doktorka Jana Fančovičová, obaja z Katedry biológie PdF TU.

Informácie o výskume, o ktorom podáva správu článok Detecting affiliation in colaughter across 24 societies, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) sa rýchlo dostali do médií na celom svete – napr. Are they friends or not? Just a second of laughter can reveal relationship status, study finds (Medical Express), otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Laugh Out Loud: Laughter Between Friends Is Distinctly Different Than When It’s With Strangers (Medical Daily), otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) The One Thing That Reveals Your Relationship Status Instantly (Bustle). otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


Čo bolo predmetom výskumu? Ľudský smiech.


 

Schopnosť ľudí detegovať emócie iných ľudí sú nevyhnutným prekurzorom kooperácie a sociálneho života. Keďže smiechom dochádza v komunikácii človeka k transferu rôznych informácií, výskumníci predpokladali, že ľudia v rôznych kultúrach budú schopní rozpoznať smiech dvoch priateľov od smiechu neznámych dvojíc.

Respondenti z 24 krajín (do výskumu boli zapojené aj niektoré pôvodné kmene) si vypočuli celkovo 48 krátkych (v priemere 1 sek) nahrávok smiechu, ktoré boli predtým extrahované z konverzácií známych a neznámych ľudí v USA. Polovica nahrávok pochádzala zo situácií, keď sa niekto smial v prítomnosti priateľa a polovica v prítomnosti cudzieho človeka. Po každej nahrávke sa rozhodovali, či išlo o smiech v prítomnosti priateľa alebo neznámeho človeka.

V súlade s predikciami vedcov boli ľudia (viac ako 900 respondentov) bez ohľadu na kultúrne rozdiely, pohlavie alebo vzdelanie vo všetkých 24 kultúrach schopní rozpoznať, či nahrávka vznikla v prítomnosti priateľa alebo neznámeho človeka, a to štatisticky významne lepšie ako by sa to dalo očakávať v prípade náhody.

Smiech priateľov je významne spontánnejší ako smiech dvojíc, ktoré sa nepoznajú. Zaujímavé je, že respondenti boli schopní rozpoznať smiech dvojíc žien presnejšie ako smiech dvojíc mužov, príp. smiech zmiešaných dvojíc. Tento výsledok zrejme vnikol preto, lebo priateľstvá žien vznikajú dlhší čas ako priateľstvá mužov, preto je spontánnejší smiech zrejme charakteristický pre ženy – priateľky. Na tomto výskume sa zúčastnilo 33 vedcov z celého sveta.