Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 2. 2020, minulý rok, aktualizované: 10. 2. 2020, minulý rok

Na 10. ročníku doktorand­skej konferencie PdF TU sa v piatok 7. 2. 2020 zišla dvadsiatka doktorandov z oblasti vied o výchove a vzdelávania zo SR a ČR.

Dopoludnia zazneli dve zaujímavé profesorské prednášky.

Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. z našej Katedry anglického jazyka a literatúry predniesol prednášku s názvom Dekonštruktivizmus – úpadok alebo údel humanitných vied? Vedomie holej nemožnosti existencie objektívnej, absolútnej, „privilegovanej“ pravdy, ktorú objasňovala filozofia dekonštruktivizmu, nás vystríha pred vedeckými dogmatizmami a ideológiami rôzneho druhu. Na edukačnej rovine vyúsťuje najmä do rozvíjania kritického myslenia žiakov a oslobodzovania človeka od vonkajších tlakov a manipulačných schém.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. z Katedry občanské výchovy a filozofie PdF Karlovej univerzity v Prahe si získala mysle i srdcia poslucháčov svojou prednáškou Výchova a vzdělání v době příliš pozdní. V systéme škôl i univerzít dochádza k drastickej pragmatickej redukcii vzdelanosti, spolu s digitálnym zjednodušením podstaty toho, čo je v živote dôležité. Súčasný trend vo vzdelávaní je tak silne účelový a manažérsky, že sa vytráca podstata európskej duchovnosti, ktorá je založená na antike, kresťanstve a osvietenstve. Fenomenologický prístup vyzýva vrátiť sa „späť k veciam samým.“

Zvukový záznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

 

Videozáznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

 

Niekoľko fotografií z podujatia