Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 10. 2017, pred štyrmi rokmi

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie doc. RNDr. Jozefa Kováčika, PhD., ktoré boli publikované vo viacerých prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch (IF 3,7 a viac). Aktuálne doc. Kováčik s tímom spolupracovníkov publikoval v októbrovom čísle prestížneho environmentálneho časopisu Journal of Hazardous Materials (IF 6,065) článok:

Kováčik, J. – Rotková, G. – Bujdoš, M. – Babula, P. – Peterková, V. – Matúš, P. (2017): Ascorbic acid protects Coccomyxa subellipsoidea against metal toxicity through modulation of ROS/NO balance and metal uptake. In Journal of Hazardous Materials 339: 200–207. Článok je dostupný na adrese: http://www.​sciencedirect.​com/​science/​article/​pii/​S0304389417304569 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Na margo publikácie doc. Kováčik dodal: Kyselina askorbová (vitamín C) sa tvorí v rastlinách i riasach, no jej úloha v tolerancii rias voči kovom nebola hlbšie preskúmaná. I v podmienkach (zámerne) vysokých koncentrácií ťažkých kovov (olovo a ortuť) vitamín C v riasach zmiernil ich toxicitu a znížil príjem týchto kovov, čo sa pozitívne prejavilo na tvorbe kyslíkových radikálov a oxidu dusnatého (ROS/NO rovnováha). Analýzy ukázali aj reguláciu vybraných génov metabolizmu kyseliny askorbovej v podmienkach nadbytku ťažkých kovov a predstavujú potenciál na ďalší výskum na úrovni génovej manipulácie s cieľom získať línie rias tolerantnejšie ku kovom, čo by malo využiteľnosť vo fytoremediácii.

Som veľmi rád a ďakujem, že vedenie Pedagogickej fakulty podporilo zakúpenie zariadenia (konkrétne Airstream® ClassII Biological Safety Cabinet) na sterilnú prácu s rastlinným materiálom vrátane rias. Je to nevyhnutná podmienka na prácu s čistými kultúrami rias a umožní realizovať ďalšie zaujímavé experimenty zamerané nielen na pôsobenie stresových vplyvov v týchto organizmoch.