Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 11. 2019, predminulý rok

Dňa 14. novembra 2019 sa v rámci vedeckého seminára venovaného prof. Giuseppe Marimu na Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláne uskutočnila prezentácia monografie Kudláčová, B. – Rajský, A. (eds.): Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South­‑Eastern Europe), Peter Lang Publisher, 2019.

obrázok

Prezentáciu moderovala prof. Simonetta Polenghi, riaditeľka Dipartimento di Pedagogia na Facoltá di Scienze della Formazione a hlavným prezentérom monografie bol prof. Antonio Francisco Canales Serrano z Universidad Compultense v Madride. Po ňom dostali slovo editori monografie, prof. Blanka Kudláčová a doc. A. Rajský a následne prebehla k monografii diskusia, ktorej hlavnou témou bol status pedagogiky ako vedy v súčasných diskurzoch.

obrázok

obrázok