Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 1. 2006, pred viacerými rokmi, aktualizované: 4. 2. 2016, pred niekoľkými rokmi

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku. Rating s hodnotiacou správou vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). Všetky fakulty na devätnástich verejných vysokých školách boli roztriedené do šiestich vedných odborov podľa metodiky OECD. Pedagogické fakulty boli zaradené do skupiny spoločenských vied. Výkony fakúlt boli merané s použitím sedemnástich parametrov tvoriacich päť tematických kategórií vypovedajúcich o vedeckých grantoch, doktorandskom štúdiu, publikačnej činnosti a o učiteľoch a študentoch.

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2015

Pedagogická fakulta TU aj tento rok obhájila svoje prvé miesto spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014[1].

Niektoré fakulty, medzi nimi aj Pedagogická fakulta z Trnavy, sú nepretržite vo vedení svojich skupín už minimálne päť rokov, čo by nebolo možné bez dlhodobého a kvalitného plnenia viacerých sledovaných kritérií.

[1] resp. za obdobie rokov 2004 – 2014 (publikácie a citácie v medzinárodných databázach Web of Knowledge) a obdobie rokov 2008 – 2014 (publikácie a citácie v databáze CREPČ).

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2014

Pedagogická fakulta TU obhájila svoje prvé miesto spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave obhájila svoje prvenstvo v skupine pedagogických fakúlt.

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2013

Pedagogická fakulta TU v Trnave opäť najlepšia spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

V poradí deviatom hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) si Pedagogická fakulta TU udržala prvé miesto v skupine pedagogických fakúlt.

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2012

Pedagogická fakulta TU v Trnave opäť obhájila svoje prvenstvo spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

V poradí ôsmom hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) si Pedagogická fakulta TU udržala prvé miesto v skupine pedagogických fakúlt.

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2011

Pedagogická fakulta TU v Trnave opäť na prvom mieste spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávaniaa výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2010. Pedagogická fakulta TU postúpila z druhého na prvé miesto v celej skupine pedagogicky zameraných fakúlt, kde nahradila doterajšieho lídra Fakultu telesnej výchovy a športu UK Bratislava a opäť je najlepšia spomedzi siedmych hodnotených pedagogických fakúlt na Slovensku. Víťazstvo jej zabezpečil najmä nárast grantov oproti minulému roku a tradične je tiež jasným lídrom v publikáciách a citáciách.

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2010

Pedagogická fakulta TU v Trnave opäť najlepšia spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

Pedagogická fakulta TU sa v hodnotení ARRA – Ranking 2010 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) stala po roku opäť najlepšou spomedzi siedmich pedagogických fakúlt na Slovensku a oproti minulému roku sa zlepšila o 6,3 boda. Pred v poradí druhou najlepšou pedagogickou fakultou má výrazný náskok (+ 6,4 boda). Gratulujeme!

Výsledky hodnotenia ARRA – Ranking 2009

Pedagogická fakulta TU je druhou najlepšou z pedagogických fakúlt na Slovensku

Pedagogická fakulta TU v Trnave sa v rámci piateho hodnotenia ARRA otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) umiestnila na druhom mieste spomedzi siedmich pedagogických fakúlt na Slovensku. Keďže bola použitá nová metodika rozdelenia fakúlt do jednotlivých kategórií, pedagogické fakulty a fakulty telesnej výchovy a športu vytvorili samostatnú kategóriu, v rámci ktorej sa Pedagogická fakulta TU umiestnila ako štvrtá spomedzi deviatich fakúlt.

Výsledky hodnotenia – Ranking 2008

Pedagogická fakulta TU je po tretí raz najlepšou z pedagogických fakúlt na Slovensku!

Začiatkom decembra 2008 bola zverejnená historicky štvrtá hodnotiaca správa agentúry ARRA. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta TU v Trnave sa umiestnila na 5. mieste v rámci 33 spoločenskovedných fakúlt na Slovensku a po tretí raz je hodnotená ako najlepšia z pedagogických fakúlt na Slovenku. V rámci priemerného hodnotenia jednotlivých spoločenskovedne zameraných fakúlt jednotlivých univerzít dosiahla Trnavská univerzita 4. miesto spomedzi 14 univerzít. Trnavská univerzita bola v hodnotiacej správe uvedená ako príklad toho, že aj relatívne mladé univerzity môžu dosahovať kvalitné výsledky.

Výsledky hodnotenia – Ranking 2007

Pedagogická fakulta TU je opäť najlepšou z pedagogických fakúlt na Slovensku!

Tretie hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) zaznamenalo niekoľko zmien… Pedagogická fakulta TU v Trnave sa umiestnila na 3. mieste v rámci 28 spoločenskovedných fakúlt na Slovensku a po opäť je hodnotená ako najlepšia z pedagogických fakúlt na Slovenku. V rámci priemerného hodnotenia jednotlivých spoločenskovedne zameraných fakúlt jednotlivých univerzít dosiahla Trnavská univerzita 3. miesto spomedzi 13 univerzít.

Výsledky hodnotenia – Ranking 2006

Pedagogická fakulta TU je na prvom mieste spomedzi pedagogických fakúlt na Slovensku!

Druhé hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) zaznamenalo mierne zlepšenie vo všetkých hodnotených parametroch pri takmer všetkých hodnotených inštitúciách. Pedagogická fakulta TU v Trnave sa umiestnila na 7. mieste v rámci 31 spoločenskovedných fakúlt a na 1. mieste v rámci šiestich pedagogických fakúlt na Slovensku. V rámci priemerného hodnotenia jednotlivých spoločenskovedne zameraných fakúlt jednotlivých univerzít dosiahla Trnavská univerzita 1. miesto spomedzi 13 univerzít, na ktorých existujú takto zamerané fakulty.

Výsledky hodnotenia – Ranking 2005

Prvé hodnotenie vysokých škol a ich fakúlt. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pedagogická fakulta TU v Trnave sa umiestnila na 12. mieste spomedzi 36 spoločenskovedných fakúlt a na 3. mieste v rámci 6 pedagogických fakúlt na Slovensku.

Najlepšie dopadlo hodnotenie Pedagogická fakulta TU v oblasti vedy a výskumu, konkrétne v počte publikácií a v počte publikácií a citácií na tvorivého pracovníka, kde fakulta obsadila prvé miesta medzi pedagogickými fakultami.

 

Pozrite si kompletné hodnotenie fakúlt nezávislou agentúrou ARRA na adrese: www.arra.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)