Skočiť na hlavný obsah

New York, Londýn, Viedeň. Vynikajúce publikačné úspechy doc. Márie Oriškovej z pedagogickej fakulty

Doc. Mária Orišková, Dr. phil. prednáša na katedre pedagogiky výtvarného umenia na pedagogickej fakulte dejiny umenia 20. a 21. storočia. Cieľom prednášok je podať výklad moderného, postmoderného a súčasného umenia. Okrem dejín umenia – ako teoretického základu v bakalárskom štúdiu – Mária Orišková prednáša a vedie semináre v rámci magisterského programu. Sem patrí predmet kritické pojmy : dejiny umenia a vizuálna kultúra východnej Európy po roku 1960 a predmet pod názvom múzeum – galéria – výstava, ktorý sa zameriava najmä na dejiny a teórie výstav a kurátorstvo.

Doc. Mária Orišková publikovala v posledných rokoch viaceré štúdie v zahraničných vydavateľstvách.

  • “From Hanoi and Havana to Paris and New York : Czecho-Slovak Cultural-Diplomatic Exhibitions during the Cold War.” In Agnieszka Chmielewska, Irena Kossowska, Marcin Lachowski (ed.): State Construction and Art in East Central Europe, 1918–2018. New York and London : Routledge, 2023, s. 164–173.
  • “Shifts and Gaps in the Paradigm of Socialist Internationalism : Czechoslovak Exhibitions Abroad, 1956–1988.” In Antje Kempe – Beáta Hock – Marina Dmitrieva (eds.): Universal-International-Global : Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. Wien – Köln : Böhlau Verlag/Brill-Group, 2023, s. 77–97.
  • “Looking from the Earth to the Moon : US Art Through Czechoslovak Eyes 1947–1989.” In Claudia Hopkins – Iain Boyd Whyte (ed.): Hot Art, Cold War : Southern and Eastern European Writing on American Art 1945–1989. New York and London : Routledge, 2020, s. 403–412, 413, 414, 419, 421, 447.
  • „Zbierky umeleckých diel a zbierky príbehov : Antikanonické gestá súčasných múzeí umenia.“ In Martina Pachmanová (ed.): Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018, s. 20–29.
  • “Museums that Listen and Care? : Central Europe and Critical Museum Discourse.” In Katarzyna Murawska-Muthesius – Piotr Piotrowski (eds.): From Museum Critique to the Critical Museum. London : Ashgate Publishing, 2015, s. 163–177.

 

doc. akad. mal. Blažej Baláž, univerzitný profesor

  • Kniha
  • Kniha
  • Kniha
  • Kniha