Skočiť na hlavný obsah

Štipendiá francúzskej vlády na štúdium vo Francúzsku

Dávame Vám do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády na rok 2023/2024 na:

  • absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia Master 2 – 860 € – uchádzať sa môžu študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia,
  • dvojitý doktorát – 1 588 € mesačne – študent získa po troch rokoch štúdia diplom francúzskej aj slovenskej univerzity.
  • nižšie ročníky – bakalárske stupeň a prvý rok magisterského štúdia – Master 1, na ktoré je možné získať kofinancované štipendium vo výške 470 € mesačne.

Žiadosti treba zaslať do 1. marca 2023.

Bližšie informácie a formulár žiadosti, nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu.