Skočiť na hlavný obsah

Zápisnica o výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana PdF TU v Trnave na obdobie 2023 – 2027