Skočiť na hlavný obsah

Zoznam kandidátov pre voľby kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023 – 2027

Ak nefunguje presmerovanie, kliknite sem.


 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana PdF TU v Trnave na svojom zasadnutí 23. mája 2023 overila všetky podané návrhy kandidátov na voľbu kandidáta na dekana PdF TU a na základe platného spoločného návrhu a písomného vyjadrenia súhlasu s kandidatúrou, zostavila zoznam kandidátov pre voľby kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2023 – 2027 takto:

 

1. doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

 

Verejné predstavenie kandidátky a jej plánu rozvoja fakulty sa uskutoční 
1. júna 2023 o 10.00 v aule Pazmaneum.

 

Všetci študenti a zamestnanci fakulty sú vítaní.

 

V Trnave, 24. mája 2023 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
predsedníčka volebnej komisie