Skočiť na hlavný obsah

Oznam o rektorskom voľne

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc., poverený výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 30. a 31. októbra 2023 rektorské voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.