Skočiť na hlavný obsah

Oznam o rektorskom voľne

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom
v utorok 26. septembra 2023 v čase od 13.00 h

rektorské voľno

z dôvodu konania Minifestivalu príležitostí,
podujatia organizovaného Študentskou radou TU.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.
poverený funkciou rektora
Trnavskej univerzity v Trnave