Skočiť na hlavný obsah

Termín slávnostných promócií absolventov bakalárskeho štúdia za AR 2022/2023

11. 7. 2023

Mestský amfiteáter Trnava

dátum nácvik promócie štúdium študijný program – forma
11. 7. 2023 8.00 9.00 bakalárske PEP – denná
11. 7. 2023 10.00 11.00 bakalárske PEP – externá, AJL – denná a externá, kombinácie učiteľstva: Aj–B, Aj–His, Aj–CH
11. 7. 2023 12.00 13.00 bakalárske AJaAK, AVU, SPV, kombinácie učiteľstva: B–His, B–CH, B–Vu, M–Aj, M–His, M–I, Nj–His, Sj–Aj, Sj–His

Účasť je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je neobmedzený.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.