Skočiť na hlavný obsah

Oznam o promóciách

Termín slávnostných promócií absolventov magisterského štúdia za AR 2023/2024

Aula Pazmaneum, budova Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1, Trnava

 

dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
19. 2. 2024 8.00 9.00 magisterské externá UpPV, PP, SPaV

 

Účasť prihlásených na promócie je povinná.

 

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je obmedzený na max. 4 hostí na 1 absolventa.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.