Skočiť na hlavný obsah

Oznam o promóciách

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2022/2023

ktorí ukončili štúdium v období od 16. 8. do 24. 8. 2023

na základe rozhodnutia vedenia fakulty budú slávnostne promovaní

dňa 8. septembra 2023

v aule Pazmáneum – v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave

 

Neúčasť na promócii je treba potvrdiť obratom na mail:

Bakalárske štúdium denné AjL, externé SPV, PEP, AJL – pavlina.santava [at] truni.sk

Bakalárske štúdium denné PEP, AVU, SPV, AJaAK – andrea.dokova [at] truni.sk

Bakalárske štúdium denné kombinácie učiteľstva – andrea.ferencikova [at] truni.sk

Magisterské štúdium denné a externé – viera.krajcovicova [at] truni.sk

 

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa počtu absolventov, dňa 31. 8. 2023.

 

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na Študijnom oddelení PdF (Priemyselná ul. 4, Trnava) od 18. 9. 2023 v čase úradných hodín od 9.00 do 11.00 hod.

Vedúca ŠO