Skočiť na hlavný obsah

Informácie o projekte v rámci programu Erasmus+

Induktívne prístupy k vyučovaniu prírodných vied a matematiky

Grantová schéma: Erasmus+, KA220‑SCH – Partnerstvo pre spoluprácu v školskom vzdelávaní

Kód projektu: 2023‑1‑CZ01‑KA220‑SCH‑000164674

Trvanie projektu: 1. október 2023 – 30. september 2025

Spolupracujúce organizácie:

  • H‑edu, s. r. o., Česká republika
  • Indícia, n. o., Slovensko
  • Akademia WSB, Poľsko
  • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Hlavný koordinátor projektu: H‑edu, s. r. o., ČR

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie systematickej podpory učiteľom základných škôl pre efektívnu aplikáciu induktívnych vzdelávacích postupov v oblasti prírodných vied a matematiky. Základným cieľom je vytvorenie takej podpory pre učiteľa, ktorá zaistí efektívnu aplikáciu induktívnych vzdelávacích postupov do vyučovania prírodných vied a matematiky.

Hlavné výstupy projektu:

  • Vytvorenie siedmich metodických materiálov (6 pre prírodné vedy, 1 pre matematiku) v štyroch jazykových mutáciách.
  • Vytvorenie šiestich didakticky komentovaných výučbových videozáznamov (5 pre 2. stupeň ZŠ, 1 pre 4. ročník ZŠ).
  • Vytvorenie evaluačných nástrojov na hodnotenie efektu induktívnych vzdelávacích aktivít.
  • Otestovanie využiteľnosti vytvorených vzdelávacích materiálov v Poľsku.
  • Realizácia metodickej podpory na školách prostredníctvom odborných webinárov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

logo Erasmus+

logo Erasmus+