Skočiť na hlavný obsah

Podujatia na katedre nemeckého jazyka a literatúry počas Týždňa vedy a techniky 2023

V akademickom roku 2023/2024 pripravila katedra nemeckého jazyka a literatúry štyri zaujímavé podujatia v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku.“ Dňa 8. 11. 2023 sa uskutočnila prednáška významného lingvistu Prof. Dr. Georga Schuppenera z Universität Leipzig pod názvom „Karl der Große und seine Hofschule,“ v ktorej sa venoval epoche ranného stredoveku a svoju pozornosť sústredil na osobnosť jej zakladateľa Karola I. Veľkého. Informácia o podujatí bude uverejnená v nemeckom časopise Sprachdienst, ktorý vydáva „Gesellschaft für deutsche Sprache“ vo Wiesbadene a ktorej členkou je aj prof. Lívia Adamcová.

Dňa 14. 11. 2023 sme na našej katedre privítali Dr. Suzanu Vezjak, zástupkyňu a lektorku DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Slovensku, a Mgr. Kristínu Sallerovú z agentúry SAIA, referentku pre študijné i výskumné pobyty v Nemecku a Rakúsku. V rámci ich detailných prezentácií mali študenti možnosť dozvedieť sa o rôznych ponukách a možnostiach štúdia na nemeckých a rakúskych univerzitách.

Dňa 5. 12. 2023 sa na katedre nemeckého jazyka a literatúry uskutoční katedrové kolo ŠVOČ, na ktorom študenti germanistiky vystúpia pred odbornou komisiou s príspevkom z oblasti nemeckej jazykovedy, literatúry i didaktiky. Podujatie bude o to vzácnejšie, že na ňom privítame zástupcu nášho stáleho koordinujúceho partnera z Goetheho inštitútu v Bratislave. Víťazi oboch kategórií (bakalárskej a magisterskej) obdržia hodnotné ceny – napr. platené jazykové kurzy rôznych zameraní – gramatický, krajinovedný, lexikologický a pod.

Študenti nemeckého jazyka a literatúry ako aj učitelia našej fakulty majú možnosť zúčastniť sa dňa 11. 12. 2023 exkurzie do Viedne, ktorú organizujeme v spolupráci s Katedrou germanistiky Széchényho Univerzity v Györi a Pädagogische Hochschule v Eisenstadte. Celá exkurzia sa uskutoční v nemeckom jazyku a povedie ju certifikovaná sprievodkyňa Dr. Judit Sipos. Okrem pamätihodností Viedne je na programe aj návšteva tzv. „Christkindlmarktu“ pred Hofburgom (Vianočné trhy).

kolektív KNJaL