Skočiť na hlavný obsah

Harmonogram výberu predmetov pre akademický rok 2023/2024

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety zimného semestra na celý akademický rok 2023/2024 (čiže si musia prepnúť ZS a LS) a ak budú v akademickom roku 2023/2024 v poslednom roku štúdia aj predmety štátnej skúšky a záverečnú prácu (resp. diplomovú) s obhajobou.

Povinné predmety odporúčam vybrať všetky, ktoré sú určené pre príslušné obdobia štúdia.

Pri výbere povinne voliteľných predmetov je nutné sledovať minimálnu požiadavku na ich počet (v prípade, že máte v študijnom programe uvedené aj skupiny povinne voliteľných predmetov), ako aj získané kredity počas štúdia (informáciu o minimálnej požiadavke za PV predmety ste mali obdržať od študijných poradcov.

Výberové predmety len dopĺňajú celkový počet získaných kreditov, odporúčam vyberať si ich až po prepočítaní celkového súčtu kreditov za celé štúdium.

Predmety sa otvárajú, len ak má o ne záujem dostatočný počet študentov. Ak Vám predmet bude zamietnutý v prvom kole (najčastejšie kvôli nedostatočnému záujmu), po porade so študijným poradcom si ho zvoľte opäť v druhom kole, alebo si miesto neho vyberte iný ponúkaný predmet z príslušnej skupiny.

Nezabudnite si vyberať predmety aj pre zimný aj pre letný semester (zmenou obdobia štúdia v MAISe)!!!

1. kolo zápisu predmetov

9. 5. 2023 od 8:00 hod. – 18. 5. 2023 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti a katedroví správcovia MAIS nastavia predmety tak, aby bolo možné si ich zapisovať).

1. kolo zápisu predmetov

18. 5. 2023 od 8:00 hod. do 26. 5. 2023 do 15:00 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS).

Vyhodnotenie 1. kola zápisu 26. 5. 2023 od 15:01 hod. – 9. 6. 2023 do 15:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + vedúci katedier).

2. kolo zápisu predmetov

12. 6. 2023 od 8:00 hod. – 20. 6. 2023 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti a katedroví správcovia MAIS nastavia predmety tak, aby bolo možné si ich zapisovať).

2. kolo zápisu predmetov

20. 6. 2023 od 8:00 hod. do 30. 6. 2023 do 15:00 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS).

Vyhodnotenie 2. kola zápisu 30. 6. 2023 od 15:01 hod. – 12. 7. 2023 do 15:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + vedúci katedier).