Skočiť na hlavný obsah

Oznam k doplňujúcim voľbám do študentskej časti Akademického senátu TU

Volebná komisia schválila a zverejnila harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU v tomto znení:


Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 17. – 21. 4. 2023 v čase od 9:00 do 11:00 h.

Členovia študentskej časti akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 9:00 h do 11:00 h.

Vzor návrhu na kandidáta


Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 2. – 4. 5. 2023. Zároveň súhlasím s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR.

Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.


Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 26. 4. 2023

Termíny konania doplňujúcich volieb podľa jednotlivých dní:

  • 2. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 3. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 4. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

Podrobnosti a odkaz na Návrhový lístok nájdete v Zápisnici z rokovania.