Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+ mobilita na Univerzite v Ľubľane

V dňoch 8. – 12. mája sa uskutočnila zahraničná mobilita Erasmus+ Dr. Terézie Struhárovej na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane v Slovinsku. Počas tejto mobility prebiehal presne stanovený hospitačný program, ktorého cieľom bola výmena pedagogických skúseností v oblasti výučby dejín nemeckej literatúry, reálií nemecky hovoriacich krajín a interkultúrnej komunikácie. V rámci programu sa Dr. Struhárová zúčastnila na seminároch a prednáškach venovaných spomenutým oblastiam, po ktorých nasledovali konzultácie s vyučujúcimi. Hospitačný program bol veľmi obohacujúci; jednak vďaka získaným materiálom v podobe monografií a učebníc, jednak z hľadiska možnosti porovnať a inšpirovať sa úrovňou výučby na navštívenej inštitúcii. Súčasťou stretnutí s kolegami z ľubľanskej univerzity boli aj rozhovory o potenciálnej medzinárodnej spolupráci v budúcnosti.

 

Ilustračný obrázok