Skočiť na hlavný obsah

Výučbová mobilita na Univerzite v Bukurešti (Universitate din Bucuresti, Romania)

V týždni od 8. – 12. 5. 2023 sa náš kolega, Dr. Godiš, zúčastnil výučbovej mobility Erasmus+ na Univerzite v Bukurešti. V rámci tohto pobytu prezentoval tri prednášky a jeden workshop. Venoval sa didaktickým témam (Výučbové programy a ich nasadenie vo vyučovaní cudzieho jazyka, Výučba prostredníctvom elektronických prostriedkov), ako aj lingvistickým témam (Jazyk manipulácie v nemeckej bulvárnej tlači, Karpatenblatt – jazyk nemeckej menšiny na Slovensku).

Po každej z prednášok nasledovala diskusia, v rámci ktorej si všetci účastníci vymenili cenné informácie a skúsenosti. Na didaktickom workshope sa študenti zoznámili s novou metodikou nasadenia elektronických prostriedkov do výučby cudzích jazykov. Zástupcovia Katedry germanistiky Univerzity v Bukurešti privítali spoluprácu s Katedrou nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vyjadrili pripravenosť spolupracovať na rôznych spoločných projektoch.

Chceli by sme aj touto cestou poďakovať profesorke Ileane­‑Marii Ratcu, vedúcej Katedry germanistiky na Univerzite v Bukurešti, vďaka ktorej sa mobilita mohla uskutočniť.

Dr. Tomáš Godiš

 

Bukurešť…Bukurešť…Bukurešť…