Skočiť na hlavný obsah

Jazykové programy vo výučbe nemeckého jazyka

Minulý týždeň v piatok (9. decembra 2022) vyšla nášmu kolegovi z katedry nemeckého jazyka a literatúry Mgr. Tomášovi Godišovi, PhD. nová monografia pod názvom Sprachlehr‑ und ‑lernprogramme im Fremdsprachenunterricht (Programy na výučbu a učenie sa cudzieho jazyka). Vo svojej publikácii sa zaoberá dôležitosťou implementovania nových médií do vyučovania cudzích jazykov, pričom zdôrazňuje aj analyzuje ich didaktický potenciál a ponúka praktické ukážky ich využitia vo vyučovacom procese.


Monografia je dostupná v elektronickej knižnici.