Skočiť na hlavný obsah

Európsky deň jazykov v Trnave 2018

Dňa 25. 9. 2018 sa naša katedra formou stánku s rôznymi jazykovými aktivitami a hrami zapojila do organizácie podujatia „Európsky deň jazykov v Trnave 2018.“

1

2

Na podujatí sa zúčastnili mnohé štátne, súkromné a jazykové školy. Cieľom tohto podujatia bolo spropagovať a vysvetliť študentom stredných a žiakom základných škôl aké mimoriadne dôležité je učiť sa dnes cudzí jazyk. 

3

4

Podujatie sa vydarilo na výbornú, za čo by sme radi poďakovali aj všetkým zúčastneným študentkám 1. a 2. ročníka magisterského štúdia. Náš stánok vzbudil záujem aj u staršej generácie, čo nás nesmierne teší. Dúfam, že sa so všetkými stretneme aj v roku 2019, kedy sa uskutoční druhý ročník podujatia, na ktorom, samozrejme, nebudeme chýbať. 

5

Tomáš Godiš