• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Katarína Kotuľáková, Mária Orolínová: Inquiry based science education in continual professional development program of in­‑service teachers. In Science education research for evidence­‑based teaching and coherence in learning. Nicosia : European science education research association, 2014. ISBN 978­‑9963­‑700­‑77­‑6.

Ľubomír Held: Induktívno­‑deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. – 67 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑787­‑8.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková: Je úroveň vedomostí súčasných adeptov učiteľského povolania vyššia ako stredoškolákov so zvýšeným záujmom o chémiu? In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978­‑80­‑7435­‑417­‑5.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková: Základy chémie pre učiteľov biológie. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2014. – online, 94 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑795­‑3.

Ján Reguli: Jane Marplovú pozná asi každý. Kto ale pozná Jane Marcetovú? In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 17(3), s. 17–20 (2013) ISSN 13358­‑1024.

Ján Reguli: Neprekonaná popularizátorka vedy. In Chem. listy. 108(8), 799(2014). ISSN 0009­‑2770.

Ján Reguli: Stačí jedna stredoškolská chémia? In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie, XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 15. – 17. 9. 2014, s. 95–102. ISBN 978­‑80­‑7435­‑417­‑5.

Ján Reguli: Vedecké hračky v príprave učiteľov chémie. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 17(3), s. 25–30 (2013) ISSN 13358­‑1024.

Ján Reguli – Mária Orolínová – Katarína Kotuľáková: Spolupráca novín so školami. Atraktívne hodiny chémie a výchova žiakov k práci s informáciami. In Media4u Magazine. 11(1), s. 17–25 (2014). ISSN 1214­‑9187. Dostupné na http://www.​media4u.​cz/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Ján Reguli: Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A Chemickej olympiády. 358 s. 2014. ISBN 4978­‑80­‑8082­‑782­‑3.