• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

V tomto roku 2010 si trnavská verejnosť pripomína významnú udalosť v kultúrnej histórii svojho mesta – 375. výročie založenia starobylej Universitas Tyrnaviensis. Pracovníci Katedry chémie a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa podujali výročie spestriť netradičnou akciou. V spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave pripravili Chemický jarmok s podtitulom Chémia včera a dnes. V historických, na akciu priam predurčených, priestoroch záhrady múzea rozbalilo svoju jarmočnú, a nielen chemickú ponuku 33 stánkov.

Návštevníkom (vstupné na jarmok bola jedna prázdna PET fľaša) sa vo svojom stánku predstavil „sám“ J. J. Winterl, profesor lekárskej chémie a botaniky. Ním opísanú reakciu na dôkaz železitých katiónov (napríklad v minerálnych vodách) za vzniku krvavočervenej látky mohli pozorovať aj pokusom nazvaným Tajné písmo. Historické osobnosti z oblasti chémie a astronómie, D. I. Mendelejev a M. Koperník, sa dokázali stretnúť tiež „naživo“. Krátke hrané scénky priblížili objav periodického zákona a pripomenuli nový prírastok 112. chemického prvku – Kopernícia. Aj menšie deti upútala obria Periodická sústava prvkov. Streľbou korkovej zátky do atómov si mohli sami „vyrobiť“ niekoľko atómov doteraz neobjavených chemických prvkov.

Ponuku historických pokusov, efektných experimentov pre oči, ruky i nosy návštevníkov rozšírili ukážky pripravené žiakmi, študentmi a pracovníkmi základných, stredných škôl, podnikov a organizácií Trnavy a širokého okolia. Svoju techniku a umenie záchrany majetku predviedli aj hasiči Hasičského a záchranárskeho zboru z Trnavy. Historickú i modernú radiačnú, chemickú a biologickú ochranu v ozbrojených silách SR predstavili príslušníci VÚ Čereňany. Iste poučné a zaujímavé boli aj ich spomienky na smutnú udalosť vo VOP v Novákoch. Svoju lesnícku pedagogiku prezentovali lesníci z LZ Šaštín, ale i trnavskí skauti ako život s prírodou.

Skrátka, v záhrade i nad ňou sa po celý deň okrem héliových balónov a úsmevných hlasov z nich vznášala chémia. Ponúkame Vám „fotoohliadnutie“ za Chemickým jarmokom 2010.