• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…


Uvedené študijné texty boli vydané knižne a distribuované na všetky základné a stredné školy.

Všetky práva sú vyhradené. Pri citovaní z textov uveďte zdroj.


  • Held, Ľ. a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA, 2006. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5.