Skočiť na hlavný obsah

Úspech našej študentky na celoslovenskej vedeckej konferencii

V stredu 22. novembra 2023 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila jubilejná 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". Našu fakultu a katedru na konferencii reprezentovala študentka 1. ročníka magisterského stupňa štúdia Bc. Kristína Beliančinová, ktorá za svoju prácu s názvom "Moderné adsorbenty na báze biouhlia využiteľné v prekoncentračných metódach" získala od odbornej komisie Cenu Centra výskumu a vývoja v oblasti Environmentálneho inžinierstva. Ocenenej študentke srdečne blahoželáme :)

odovzdanie 1      odovzdanie 2