Skočiť na hlavný obsah

Spolupráca Katedry chémie, neziskovej organizácie Indícia a učiteľov z praxe

  . obrázok

obrázok

V dňoch 30. 9. 2021 a 1. 10. 2021 sa v priestoroch Katedry chémie Pedagogickej fakulty TU v Trnave uskutočnilo ďalšie z rady školení pilotujúcich učiteľov chémie v projekte ExpEdícia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Didaktici chémie,

  • prof. PhDr. Ľ. Held, CSc.,
  • doc. PaedDr. K. Kotuľáková, PhD.,
  • PaedDr. M. Orolínová, PhD. a doktorandi,

v spolupráci s Indícia n. o. sa už štvrtý rok stretávajú v rámci školení, návštev škôl, diskusných skupín na sociálnych sieťach a už aj ako priatelia s učiteľmi chémie základných škôl z celého Slovenska. Spoločne sa snažia o implementáciu princípov komplexného rozvoja prírodovednej gramotnosti vo vyučovaní (nielen) chémie. Táto dlhodobá spolupráca s učiteľmi prináša pozoruhodné výsledky. Z učiteľov sú profesionáli, ktorí vedia reflektovať svoju prácu i prácu svojich žiakov a stávajú sa z nich odborníci – lektori pre svojich kolegov a kolegyne, ale aj pre našich študentov – budúcich učiteľov chémie.

obrázok

Výskumne (bádateľsky) ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania kladie dôraz na aktívne skúmanie a objavovanie javov, zákonitostí a princípov žiakmi. Pri takejto výučbe chémie sa zo žiakov stávajú vedci, ktorí systematicky a objektívne poznávajú materiálny svet, ktorý ich obklopuje. obrázokOsvojujú a rozvíjajú si spôsobilosti vedeckej práce, napr. spôsobilosť pozorovať, predpokladať, merať, experimentovať, interpretovať či formulovať závery. Týmto spôsobom práce si zároveň vytvárajú predstavu o tom, ako sa realizuje vedecký výskum a ako pracuje vedecká komunita.

Tím autorov na Katedre chémie PdF TU pripravil a stále pripravuje nové učebné i metodické materiály, ktoré sa prostredníctvom neziskovej organizácie Indícia dostávajú do mnohých základných škôl. Učiteľom je zároveň odporúčané a ponúkané zúčastniť sa pravidelne organizovaných školení, kde sú lektormi pracovníci katedry – odborníci v oblasti teórie vyučovania chémie, ale aj učitelia z praxe, čo robí z týchto kurzov veľmi živé a dynamické stretnutia.

obrázokobrázok

Všetkým zúčastneným ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

 

                                                                                                            Tím didaktikov Katedry chémie PdF TU