Skočiť na hlavný obsah

Experimenty, ktoré učia i bavia

Spolupráca expertov v oblasti prírodovedného vzdelávania, prof. PhDr. Ľubomíra Helda, CSc. a PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD. s organizáciou INDÍCIA, n. o. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v projekte Expedícia Skús skúmaj, skúšaj otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) prináša prvé pozitívne odozvy odrážajúce sa okrem iného aj v hodnotení žiakov a učiteľov. Projekt podporuje zmenu prírodovedného vzdelávania, a to z transmisívneho na konštruktivistický prístup. Učitelia tu „poznatky neodovzdávajú“, ale pripravujú pre žiakov také učebné situácie, ktoré im umožňujú skúmať a spoznávať zákonitosti prírodovedného sveta, v ktorom žijú. Týmto spôsobom si pod ich vedeními žiaci sami konštruujú poznanie.

Do projektu je zapojených 14 škôl, čo predstavuje takmer 1200 žiakov so svojimi učiteľmi. Krátku zmienku o pozitívnej odozve prináša aj posledné číslo časopisu Dobrá škola otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (Inšpirácia pre učiteľov: Lucia Borovská – Experimenty, ktoré učia i bavia).

 

Na skutočné pochopenie podstaty javov sa akosi pozabudlo

Rozhovor s prof. Heldom o problematike zmysluplného učenia a učenia sa nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)