Skočiť na hlavný obsah

Biochar as Climate­‑Positive Technology

Pozývame Vás na prednášku docenta Dr. Gerharda Soju, University of Natural Resources and Life Sciences (Rakúsko) zameranú na globálne klimatické zmeny a biouhlie ako nástroj pre zmiernenie ich dopadov.

Prednáška v anglickom jazyku sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 6. 10. 2022 o 14:00 na Priemyselnej ulici 4, na prízemí v aule.

Assoc. Prof. PD Dr. Gerhard Soja, MSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom na Inštitúte chemického a energetického inžinierstva a prednášajúcim na Inštitúte pre integrovaný výskum ochrany prírody, Universität für Bodenkultur (BOKU) vo Viedni. Je skúseným a celosvetovo uznávaným vedcom, ktorý viedol celý rad výskumných projektov zameraných prevažne na vplyv zmien podmienok životného prostredia na rastliny a pôdu, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a dynamiku nutrične dôležitých prvkov v životnom prostredí. Má za sebou viac ako 10­‑ročné riadiace pôsobenie na pozíciách zástupcu vedúceho alebo vedúceho oddelenia. Jeho vedecká kariéra je postavená na vysokoškolskom vzdelaní v oblasti fyziológie rastlín a viedla k množstvu vedeckých publikácií, knižných príspevkov, noriem a patentov. Jeho súčasné projektové aktivity sa zameriavajú na potenciál biouhlia ako pôdneho aditíva na poľnohospodárske využitie a ako nástroja v boji s celosvetovým dopadom klimatických zmien.

obrázok