Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie, Smolenice 6. – 8. máj 2002

Kongresové centrum SAV (Smolenický zámok)

 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť platformu pre výmenu skúseností z oblasti školského chemického vzdelávania. Ťažisko rokovania bolo sústredené predovšetkým na prezentáciu a propagáciu nových moderných trendov vo vyučovaní chémie a na prezentáciu vedeckovýskumnej činnosti v tejto oblasti.

 

Program konferencie

 

6. máj 2002

14:00 otvorenie konferencie

14:00 – 15:30 rokovanie konferencie

 • prof. RNDr. Otto Tomeček, Ph.D.: Jozef Jakub Winterl – prvý profesor chémie Trnavskej univerzity
 • doc. RNDr. Karel Holada, CSc.: Hledání pedagogiky chemie
 • doc. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. – Mgr. Anna Tóthová: Pracovný postup chemického pokusu a jeho informačná hodnota

16:00 – 18:20 rokovanie konferencie

 • Dr. Marek Wasielewski: Chemistry teaching in Polish gymnasium
 • doc. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – Mgr. Ladislav Hruška: Chemie a nové přístupy k tvorbě vzdělávacích programů v ČR
 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.: Mechanizmy riešenia problémov didaktiky chémie
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. – PhDr. Václav Pumpr, CSc.: Projektové vyučování jako inovační forma ve výuce chemie
 • doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.: Učební úlohy – prostředek zvyšování aktivity žáků
 • doc. PhDr. Josef Budiš, CSc.: Videopokusy ve výuce chemie na ZŠ
 • doc. RNDr. Jan Čipera, CSc.: Didaktické prosředky pro celoživotní vzdelávání v chemii

 

7. máj 2002

Prezentácie formou posteru: (celý deň)

 • Dr. Bozena Karawajczy: Individual research activity of students on natural environment in chemical education
 • Mgr. Ján Slanicay: Variácie na tému PSP

9:00 – 11:00 rokovanie konferencie

 • Mgr. Pavel Doulí: Tvorba výzkumných nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů
 • Mgr. Karel Myška – prof. Ing. Karel Kolář, CSc.: Dynamické modely organických reakcí
 • Ing. Mária Linkešová, CSc.: Analýza úloh chemickej olympiády kat. A z aspektu tvorivosti
 • doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.: Projektová výuka na základní škole
 • RNDr. Marie Vasileská, CSc.: Nová maturita a chemie (analýza výsledků testování v roce 2001)
 • Dr. Marek Wasielewsk: Three years of gymnasium – type school in Poland

11:20 – 13:00 rokovanie konferencie

 • Mgr. Jiří Škoda: Učebné činnosti žáků v hodinách chemie na prahu 21. století
 • doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.: Příspěvek k teoretizaci praktických učitelských postupů
 • Mgr. Andrea Urbanov: Efektivita vyučovania chémie a netradičné spätnoväzbové prostriedky
 • prof. Ing. Karel Kolář, CSc. – Mgr. Karel Myška – Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc.: Modely působení toxických látek na jejich výukové aplikace
 • Ing. Bohuslav Dušek, CSc.: Mimovýuková chemická aktivita žáků

14:00 – 15:20 rokovanie konferencie

 • Dr. Anna Florek: A new approach to problems of environmental protection in multimedia version of chemistry handbooks at gymnasium level (12 – 15 age)
 • Dr. Krystyna Regina Skrok: Realizacja celów wychowawczych a nauczania chemii
 • Dr. Jarosław Włodzimierz Dymara: Wykorzistanie testów w nauczaniu chemií
 • Mgr. Renáta Tóthová: Individuálna koncepcia vyučovania učiteľov prírodovedných predmetov a projektu FAST vo vzťahu k vybraným osobnostným charakteristikám

 

8. máj 2002

9:00 – 11:20 rokovanie konferencie

 • RNDr. Beáta Mitasová: Rôzne prístupy k výučbe chemických výpočtov
 • doc. Ing. Ján Reguli, CSc.: Príprava chemicky gramotných učiteľov
 • Mgr. Ivan Hnát: Analytická chémia – reakcie vybraných katiónov – výukový program
 • Mgr. Viola Gazdíková: Skúsenosti učiteľov s realizáciou cieľových požiadaviek chemického vzdelávania

11:00 – 11:40 rokovanie konferencie

 • Mgr. Andrea Pavlíková: Diagnostikovanie učebných prístupov vo vzťahu k hodnoteniu multimediálnych výučbových programov s chemickou tematikou
 • Dr. Marek Wasielewski – Prof. Jacek Zaleski: Crystal state of matter in educational programs of Polish secondary schools

12:00 záver

 

Vedeckí garanti:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • doc. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Organizačný výbor:

 • Ing. Ivona Paveleková, CSc.
 • Ing. Mária Linkešová, CSc.
 • Mgr. Mária Orolínová
 • Jozefína Dobrovodská