Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov

obrázok

obrázok

 

obrázok

 

obrázok

 

obrázok

 

obrázok

    

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na 2­‑dňové on‑line vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov. Toto vzdelávanie je výsledkom spolupráce Európskeho centra moderných jazykov v Grazi, Prešovskej univerzity, Trnavskej univerzity, Univerzity Mateja Bela a Štátneho pedagogického ústavu.

Vzdelávacie podujatie je určené primárne učiteľom anglického a nemeckého jazyka, avšak vítaní sú aj učitelia odborných predmetov s možnou integráciou cudzieho jazyka, ktorí ovládajú anglický alebo nemecký jazyk. Školiteľmi budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver Meyer (NJ).

Každý účastník, ktorý sa zúčastní online vzdelávania 21. januára a 5. februára 2021 získa Certifikát o účasti. Na vzdelávanie je potrebné vopred sa zaregistrovať na priloženom linku (https:/bit.ly/34nAeh6) do 15. 1. 2021. Počet účastníkov je limitovaný.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese adresa elektronickej pošty.

 

Predbežný program vzdelávania 21. 1. 2021:

9:00 – 9:30 Otvorenie a plenárne vystúpenie
9:30 – 10:00 Úvod do CLILu a prepojenie na funkčnú a viacnásobnú gramotnosť
10:00 – 10:15 Prestávka
10:15 – 11:30 Workshop v skupinkách
11:30 – 12:00 Zdieľanie výsledkov a diskusia
12:00 – 13:00 Obedňajšia prestávka
13:00 – 13:45 Predstavenie modelu funkčnej gramotnosti a jeho aplikácie
13:45 – 15:00 Workshop v skupinkách
15:00 – 16:00 Zdieľanie výsledkov a diskusia
https://pluriliteracies.​ecml.​at/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Za organizačný tím 
prof. Zuzana Straková, PhD. 
IAA FF PU v Prešove