Skočiť na hlavný obsah

konferencia Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2024

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

a občianske združenie SlovakEdu

 

pozývajú študentov a učiteľov jazykov na 9. ročník konferencie

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?
5. 6. 2024 v Bratislave
7. 6. 2024 v Prešove

Účasť je bezplatná! Registrujte sa na webstránke (klikni sem).

Pre účastníkov sú pripravené: metodické prednášky, praktické workshopy + možnosť zúčastniť sa na vedeckej sekcii o najnovších lingvodidaktických poznatkoch a skúsenostiach

z domáceho a zahraničného prostredia

Program:

Prednášky s praktickými ukážkami aktivít (opakujú sa v oba dni):

  • Učme menej, aby sa žiaci naučili viac (prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prof. Zuzana Straková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave a Prešovská univerzita v Prešove)
  • Keď si jazyky navzájom pomáhajú a nebijú sa - plurilingválny prístup k jazykovému vzdelávaniu v praxi (prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita)
  • Naozaj záleží na výslovnosti? Pomôžme žiakom prekonať (ne)pravidlá cudzojazyčnej výslovnosti (Roman Čančinov, Megabooks)

Metodické workshopy v Bratislave (5. 6.):

  • Interaktívne cvičenia vo výučbe výslovnosti (doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave)
  • Poruchy učenia v škole: Spolupráca, podpora, úspech (Mgr. Gabriela Hroššová, Oxford University Press)
  • Implementácia projektového učenia vo výučbe anglického jazyka na druhom stupni základnej školy (Mgr. Danuta Didz, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Metodické workshopy v Prešove (7. 6.):

  • Digitálne prostriedky pre jazykové vzdelávanie učiteľov a žiakov (prof. PhDr. Ivana Cimermanová, PhD.)
  • Poruchy učenia v škole: Spolupráca, podpora, úspech (Mgr. Gabriela Hroššová, Oxford University Press)
  • Fonetika a fonológia vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka (Mgr. Veronika Bežilová, PhD., Prešovská univerzita)

Metodické prednášky a metodické semináre budú prezenčné.

Vedecká sekcia bude organizovaná hybridne (prezenčne + online).

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok.

Ceny do tomboly pre účastníkov konferencie darovali:

logá