Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Accomodation

Note: This information is not available in English…

Informácie o ubytovaní sú pravidelne aktualizované na univerzitnej stránke Ubytovanie, opened in a new window
(usually regards external link) pričom odkazy na niektoré dokumenty sú zdvojené aj na stránke Legislatíva a základné normy TU. opened in a new window
(usually regards external link) Ide napríklad o najnovšie verzie dokumentov:

  • Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave,
  • Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave,
  • (a iné…)