Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Information Providing

Note: Site is under construction…

Note: This information is not available in English…

Poskytovanie informácií o fakulte (podobne ako o univerzite) sa uskutučňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so smernicou rektora č. 6/2006 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite…

 

Ďalšie informácie: Poskytovanie informácií (univerzita) opened in a new window
(usually regards external link)