Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vedenie fakulty

Tajomníčka fakulty

obrázok 
Ing. Valéria Obertová

Miestnosť: 320
Telefónna klapka: 521
E‑mail: adresa elektronickej pošty

Prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

obrázok 
doc. Dana Masaryková, PhD.

Miestnosť: 625
Telefónna klapka: 558
E‑mail: adresa elektronickej pošty
Stránkové hodiny: streda 8:00 – 9:30, piatok 11:00 – 13:00

Prodekan pre študijné záležitosti

obrázok 
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.

Miestnosť: 517
Telefónna klapka: 578
E‑mail: adresa elektronickej pošty
Stránkové hodiny: utorok 9:30 – 11:00 (miestnosť č. 515), piatok 9:30 – 11:00 (miestnosť č. 515)

Prodekan pre vedu, 
výskum a umeleckú činnosť

obrázok 
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Miestnosť: 326
Telefónna klapka: 527
E‑mail: adresa elektronickej pošty
Stránkové hodiny: