Skočiť na hlavný obsah
Terézia Struhárová
19. 05. 2023

Prof. Lívia Adamcová na návšteve Westsächsische Universität Zwickau

Prof. Lívia Adamcová z Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF TU navštívila na pozvanie Fakultu aplikovaných jazykov (katedru nemčiny ako cudzieho jazyka) na Západosaskej univerzite v nemeckom Zwickau. Išlo o študijno­‑hospitačný pobyt, počas ktorého sa oboznámila so systémom a metódami výučby nemeckého odborného a akademického jazyka, interkultúrnej komunikácie, nemčiny ako cudzieho jazyka a iných predmetov, ktoré tvoria súčasť aj OŠP na KNJaL.

Univerzita v Zwickau je rýchlo sa rozvíjajúca a populárna univerzita. Mesto je centrom priemyslu (najmä automobilového), má veľmi dobré kontakty so zahraničím, niekoľko dvojitých diplomov, veľký záujem zahraničných študentov z Ázie, najmä z Číny, ale aj z Francúzska, Portugalska a iných krajín. V rámci pobytu prednášala L. Adamcová pedagógom a študentom na tému Kontrastívna analýza nemeckého a slovenského jazyka z lingvistického hľadiska, zoznámila sa s garantkou študijného programu Komunikácia v odbornom nemeckom jazyku, Prof. Dr. Ines Busch‑Lauer, ktorej publikácie sú vhodné aj pre našich študentov. Keďže tento predmet aj sama vyučuje v Trnave, nadviazala kontakt s viacerými pedagógmi s cieľom spolupráce v budúcnosti a získané poznatky využije vo svojej pedagogickej praxi.

  • Westsächsische Hochschule Zwickau.
    Westsächsische Hochschule Zwickau.
  • Prof. Lívia Adamcová.
    Prof. Lívia Adamcová.