Skočiť na hlavný obsah
Tomáš Godiš
23. 04. 2023

Wortschatz, Lexik und Mehrworteinheiten – Einige Stolpersteine (Slovná zásoba, lexika a viacslovné útvary – niekoľko problémov)

Dňa 18. 4. 2023 sa na katedre nemeckého jazyka a literatúry uskutočnila prednáška spojená s workshopom pod vedením prof. Elisabeth Knipf­‑Komlósi, renomovanej germanistky z prestížnej maďarskej univerzity ELTE v Budapešti, pod názvom Wortschatz, Lexik und Mehrworteinheiten – Einige Stolpersteine.

Na prednáške odzneli zaujímavé informácie o postavení nemeckého jazyka ako jedného zo svetových jazykov (lingua franca), o jazykových variáciách, špecifikách nemeckej slovotvorby a o iných aspektoch lexikálnej štruktúry jazyka.

Súčasťou podujatia bola aj plodná diskusia so študentami a členmi katedry o rôznych lexikálnych fenoménoch typických pre nemecký jazyk. Po teoretickej časti nasledoval praktický workshop, počas ktorého si mohli účastníci svoje novonadobudnuté poznatky vyskúšať priamo v praxi, a to nielen na konkrétnych vetných či slovných príkladoch, ale aj na rôznych slovných radoch a jazykových hrách.

Podujatie bolo mimoriadne úspešné, o čom svedčil aj búrlivý potlesk v jeho závere.

 • Skupinová fotografia.
  Skupinová fotografia účastníkov podujatia.
 • Obrázok z podujatia.
  Publikum.
 • Obrázok z podujatia.
  Publikum.
 • Obrázok z podujatia.
  Záber z priebehu podujatia.
 • Obrázok z podujatia.
  Záber z priebehu podujatia.