Skočiť na hlavný obsah
Terézia Struhárová
03. 04. 2023

Účasť prof. Lívie Adamcovej na významnom zahraničnom podujatí v Nemecku

V dňoch 23. – 26. 3. 2023 sa prof. Lívia Adamcová na základe pozvania zúčastnila významného vedecko­‑spoločenského podujatia, organizovaného centrálou Spoločnosti pre nemecký jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache) vo Wiesbadene (Spolková krajina Hessen, SRN).

Prof. Adamcová je dlhoročnou členkou predstavenstva tejto spoločnosti, ktorej pobočku na Slovensku viedla 18 rokov. Cieľom spoločnosti, ktorá má cca 100 pobočiek v 47 štátoch sveta, je podpora a rozširovanie výučby nemeckého jazyka na celom svete. Spoločnosť združuje expertov a profesorov germanistiky pre nemecký jazyk a preto funguje aj ako poradný orgán, resp. konzultant pre všetky otázky súvisiace s históriou a súčasnosťou nemčiny, jej kultúry a histórie. Na toto podujatie bolo pozvaných 20 predstaviteľov pobočiek z celého sveta (z Fínska, Turecka, Rumunska, Talianska, Bulharska, Dánska, Maďarska, Nemecka, Togo, Slovenska a. i.).

Okrem rôznych stretnutí, workshopov a konzultácií organizovala centrála vo Wiesbadene medzinárodnú vedeckú konferenciu Sprache und Respekt, na ktorej prof. Adamcová vystúpila s prednáškou Stellenwert und Perspektiven der deutschen Sprache in der Slowakei.

Súčasťou galaprogramu pobytu bolo aj slávnostné odovzdávanie ceny Medienpreis für Sprachkritik, ktorou sa každoročne oceňuje najlepší publicista, resp. moderátor Nemecka. Podujatie malo veľký spoločenský význam, bolo sledované médiami v Nemecku, a keďže prof. Adamcová reprezentovala na tomto podujatí ako jediná zástupkyňa Slovensko, prispela tak k zviditeľneniu Trnavskej univerzity.